ดาวน์โหลด


เลือกดาวน์โหลดที่เหมาะกับการตั้งค่าของคุณ อย่าดาวน์โหลดจากที่ตั้งอื่น ตำแหน่งที่เชื่อถือได้เพียงแห่งเดียวคือที่นี่ ตรวจสอบอีกครั้งว่าคุณอยู่ที่ URL จริงของเว็บไซต์นี้ (https://ryptofranc.com) การแปลท้องถิ่นอื่น ๆ เป็นของปลอม อย่าตอบกลับอีเมลใด ๆ ที่ขอให้คุณดาวน์โหลดอัปเดตกระเป๋าเงินของคุณกระเป๋าแจ้งเตือนตัวเองเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรุ่นและเราจะไม่ส่งจดหมายไปยังอีเมลของคุณ ทุกรุ่นสามารถดาวน์โหลดได้จาก Github และรวบรวมแหล่งที่มาอยู่ที่นี่: Github.

Windows 64 bits


กระเป๋าเงินและเครื่องมือ Windows

ดาวน์โหลด

Name: kyf-all-windows-x64.zip
Version: v0.18.0.0-23ad1d99d-dirty.Jun 30 2019
Date: 6/30/2019
Size: 23 MB (24,898,319 bytes)
--------
SHA-1: 296652462e64ccfa2b60da49157e95b6ac2bbd7c
MD5: 54cef317c11f1549792969afeb3f3c22
CRC32: e9970d76


กระเป๋าเงิน Windows เปิดเครื่องรูดและเรียกใช้

ดาวน์โหลด

Name: kyf-qt-windows-x64.zip
Version: v0.18.0.0-23ad1d99d-dirty.Jun 30 2019
Date: 6/30/2019
Size: 14 MB (15,315,652 bytes)
--------
SHA-1: 6a0b49a99832a7a2adfd87e77d590a6d31b7a5ce
MD5: 914f0aa6246c0a8528d5ce0b330ed180
CRC32: 31356cf1


คลิกตัวติดตั้ง / ติดตั้งและติดตั้ง

ดาวน์โหลด

Name: kyf-windows-x64-setup.zip
Version: v0.18.0.0-23ad1d99d-dirty.Jun 30 2019
Date: 6/30/2019
Size: 17 MB (17,834,087 bytes)
--------
SHA-1: 42bf966228333920f70defaf332f5b531f916c75
MD5: dcf2b21150e0ea34acf86cbefb8baa38
CRC32: 1549c96b


Unix 64 bits (Ubuntu)

For Linux it is best to compile Kryptofranc from Github.


กระเป๋าเงินและเครื่องมือ Linux

ดาวน์โหลด

Name: kyf-all-linux-x64.zip
Version: v0.18.0.0-23ad1d99d-dirty.Jun 30 2019
Date: 6/30/2019
Size: 10 MB (10,939,807 bytes)
--------
SHA-1: 19fee437bfb5fd5904273dc70478329e1201af7b
MD5: 7175c8c2a26f5a0b3aab298afe634e01
CRC32: 60d6a6a2


กระเป๋าเงิน Linux เปิดเครื่องรูดและเรียกใช้

ดาวน์โหลด

Name: kyf-qt-linux-x64.zip
Version: v0.18.0.0-2c0aca0dd-dirty.Jun 30 2019
Name: kyf-qt-windows-x64.zip
Date: 6/30/2019
Size: 14 MB (15,315,652 bytes)
--------
SHA-1: 6a0b49a99832a7a2adfd87e77d590a6d31b7a5ce
MD5: 914f0aa6246c0a8528d5ce0b330ed180
CRC32: 31356cf1


Mac OSX 64 bits (version >= 10.12.5)


กระเป๋าเงินและเครื่องมือของ MAC OSX version >= 10.12.5

ดาวน์โหลด

Name: kyf-all-osx-x64.zip
Version: v0.18.0.0-23ad1d99d-dirty.Jul 1 2019
Date: 6/30/2019
Size: 10 MB (10,532,952 bytes)
--------
SHA-1: 55684800f552c1e2386b4510821975a5db19d4f5
MD5: 4c248e63a35f9c60775d4dae686621fa
CRC32: 421966a4


กระเป๋าเงิน MAC เปิดเครื่องรูดและเรียกใช้ OSX version >= 10.12.5

ดาวน์โหลด

Name: kyf-qt-osx-x64.zip
Version: v0.18.0.0-23ad1d99d-dirty.Jul 1 2019
Date: 6/30/2019
Size: 6 MB (6,400,875 bytes)
--------
SHA-1: 1dd7a16e2b207c963d64273cd5021f51fb3d2cdc
MD5: 27e7bbd478434686fbf7bf5343b54f3e
CRC32: be8a390c

Version Log


Windows: Version: v0.18.0.0-23ad1d99d-dirty.Jun 30 2019
Unix: Version: v0.18.0.0-2c0aca0dd-dirty.Jun 30 2019
 • Fixed a bug in pow.cpp that was driving the difficulty between 0 to 1
 • All icons have been improved, this is specially visible in the PC/MAC version that were monochome, now they have some color.
 • Security upgrade with the Blockchain checkpoints updated until block 12,000.
 • Enhanced consistency visual between MAC/PC/Unix interface.

 • Windows: Version: v0.18.0.0-a474e2549-dirty.Jun 21 2019
  Unix: Version: v0.18.0.0-524c7a4c6-dirty.Jun 21 2019
  MAC: v0.18.0.0-a474e2549-dirty.Jun 21 2019
 • Fixed the version checking that was coded in RTF-8 and needed to be coded in ANSI in init.cpp
 • Added more checkpoints to match the current block height, to consolidate the blockchain.
 • Fixed the frames for the windows version in overviewpage.ui
 • Improved the general windows palette with slightly colored buttons and white background windows
 • Removed the time in the version, only kept the day/month/year
 • Changed "Satoshi" Client name with Nikkoid
 • Bug, fixed the Macro __APPLE__ to check the right version.

 • Date: 6/19/2019
  Initial Release.